ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่ ยินดีต้อนรับ
สืบค้นหนังสือ:แนะนำการใช้ห้องสมุด
แนะนำการใช้ห้องสมุด

แนะนำการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์

แบบประเมินความพึ่งพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด โรงพยาบาลแพร่

 วัสดุสารสนเทศแนะนำ
Essentials in clinical rheumatolo..
Pediatric endocrinology / Mark..
Sperling, Mar..
แนวทางเวชปฏิบัติทางต่อมไร้ท่อ = C..
ธิติ สนับบุญ
ตำราสูติศาสตร์ = Modern textboo..
ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับเรียบเรียงครั..
A to Z dermatology color atlas / ..
Westmead anaesthetic manual / Ant..
Padley, Antho..
โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ฉบับปร..
Point-of Care Ultrasound / Nilam ..
Soni, Nilam J..
Williams Obstetrics / editors, F...

วัสดุฯแนะนำห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.