ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English


ทำการขอยืม
บาร์โค้ดวัสดุสารสนเทศ   005541
รหัสบาร์โค้ดห้องสมุดของคุณ   
รหัสผ่าน
  ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.