ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
   วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
"Urothelial Cancer"
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ500
U78 2559 
(คุณหนู)ยอดร้าย(คุณชาย)ยอดรัก
   พิมพ์นรา
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น พ716ค 
(ร่าง)ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อในประเทศ..
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WL355
ร399 
10 ชีวิต ที่ไม่อยากให้ใครต้องเป็น
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HE5613.5
ส727 2552 
10 ระบบเปลี่ยนแปลงเมื่อวัยเปลี่ยนไป
   ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A777.6
ถ459 
10 วันกับเจ้าชาย ในฝัน
   ยิ่งยศ เทพจำนงค์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS792.73.K3
ย264ส 2549 
100 Total Wellness for a better life/ บรรณาธิการ สุภสิทธิ์ ร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A777 
100 years King Chulalongkorn Memorial Hospital : pediatric p..
    / 2557
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS200
ร192 2557 
100 คนดัง :ผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ ..
   เอกนรี พรปรีดา / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CT203.T5
อ876 
100 คำควรรู้ แพทยศาสตรศึกษา
    / 2549
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W13
ร192 2549 
100 คำควรรู้ แพทยศาสตรศึกษา
    / 2549
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W13
ร192 2549 
100 นักประพันธ์ไทย
   ประทีป เหมือนนิล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN466
ป278ร 2542 
100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
C270.8
ห172ร 2544 
100 วัน สัญญาหัวใจ
   Da-in2 / 2548
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่),ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
น ด462ร 
100 วิธีฮวงจุ้ยน่ารู้
   ตันมิงฉัน / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F1179.F4 ต278 
101 Hong Kong best restaurants
   ศศิวิมล กิตติประภาพงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TX945
ศ311ร 
108 ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชน
   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ / 2548
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX100
ส835 2548 
108 คำถาม HA
    / 2548
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX150
ร193 2548 
12 th HA National Forum Guidebook : เอกสารประกอบการประชุมวิช..
    / 2550
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX153
ส181 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [299]   [แสดง 20/5973 รายการ]


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.