กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย/เรื่องสั้น (45)
พ็อกเก็ตบุ๊ค (11)
หนังสืออ้างอิง (58)
รายงานวิจัย (3)
หุ่นฝึกปฏิบัติหัตถการ (12)
หนังสือ (5,685)
วารสาร (134)
เรื่องสั้น (2)
สื่อวีดิทัศน์ (10)

สถานที่จัดเก็บ
ตำราการแพทย์ (3,719)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

หนังสืออ้างอิง (3)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

ห้องหุ่น (12)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

หนังสือทั่วไป (1,036)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

นวนิยาย (1,002)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (10)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

วิจัย (62)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

วารสาร (135)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)


ภาษา
1. Thai (5,197)
2. Tahitian (1)
3. English (775)

ปี
1. 2563 (1)
2. 2561 (1)
3. 2560 (1)
4. 2559 (2)
5. 2558 (12)
มีอีก 91 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /home/webssh/home/bookroom/search.filterframe.php on line 316
ผู้แต่ง
Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /home/webssh/home/bookroom/search.filterframe.php on line 316
หัวเรื่อง
Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /home/webssh/home/bookroom/search.filterframe.php on line 316