ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก

สืบค้นหนังสือ:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Cardiovascular Diseases Infant
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 ISBN 9789741682539
 ชื่อเรื่อง ภาวะวิกฤตทางหัวใจในเด็ก : รวมถึงการดูแลเด็กหลังผ่าตัดรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิด = Pediatriccardiac critical care : including postoperative care forcongenital heart disease / บรรณาธิการ, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน,พีระพัฒน์ มกรพงศ์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Pediatric cardiac critical care : including postoperativecare for congenital heart disease.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
 เลขเรียก WS290 ภ476 2552
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
 รูปเล่ม xii, 622 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ ดัชนี.
 หัวเรื่อง Cardiac Surgical Procedures--Child.
 หัวเรื่อง Cardiac Surgical Procedures--Infant.
 หัวเรื่อง Cardiovascular Diseases--Child.
 หัวเรื่อง Cardiovascular Diseases--Infant.
 หัวเรื่อง Critical Care--Child.
 หัวเรื่อง Critical Care--Infant.
 หัวเรื่อง Heart Defects, Congenital--surgery.
 หัวเรื่อง Heart Diseases--Child.
 หัวเรื่อง Heart Diseases--Infant.
 ผู้แต่งร่วม อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, บรรณาธิการ.
 ผู้แต่งร่วม พีระพัฒน์ มกรพงศ์, บรรณาธิการ.
 ผู้แต่งนิติบุคคล มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS290 ภ476 2552  
  Barcode: 004485
ตำราการแพทย์ บนชั้น
  ขอยืม
Bib 4163


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.