ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก

สืบค้นหนังสือ:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Heart Diseases Child
ผลการค้นหา เลขเรียก
Echocardiography in pediatric heart disease
   Snider, A. Rebecca / 1997
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG141.5.E2
S672e 1997 
ภาวะวิกฤตทางหัวใจในเด็ก : รวมถึงการดูแลเด็กหลังผ่าตัดรักษาโร..
    / 2552
   หนังสือ ที่ ตำราการแพทย์(ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS290
ภ476 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.