เหลืออีก
วัน
Paperless คืออะไร???
คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศโรงพยบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


ประกาศโรงพยบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 


วันที่เริ่มประกาศ :: 31 สิงหาคม 2554 ผู้บันทึก :: จักรกฤษณ์ วงศ์ฐิติพรรณ

ประกาศอื่นๆ
 
  ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ [ 27 ก.ค. 2558] [โหลดเอกสาร]
  ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ [ 27 ก.ค. 2558]
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ ย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ฝ่ายโภชนาการ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ [ 21 ก.ค. 2558] [โหลดเอกสาร]
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ,พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ [ 21 ก.ค. 2558] [โหลดเอกสาร]
  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 23 ก.ค. 2558] [โหลดเอกสาร]
  ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 21 ก.ค. 2558] [โหลดเอกสาร]


โรงพยาบาลแพร่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096