ประกาศโรงพยบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


ประกาศโรงพยบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 


วันที่เริ่มประกาศ :: 31 สิงหาคม 2554 ผู้บันทึก :: จักรกฤษณ์ วงศ์ฐิติพรรณ

ประกาศอื่นๆ
 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ,นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ,นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ [ 26 ส.ค. 2557] [โหลดเอกสาร]
  ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ [ 25 ส.ค. 2557]
  ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลแพร่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 3 ก.ค. 2557]


โรงพยาบาลแพร่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096