งานบริการ
 
การผ่าตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า
 
 
 

การผ่าตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า (Loop Electrosurgical Excision Procedure : LEEP )

            คือการผ่าตัดทางช่องคลอด  เพื่อนำเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกที่ผิดปกติออก    ด้วยเทคนิคตัดด้วยขดลวดไฟฟ้า  เพื่อการตรวจวินิจฉัยรอยโรคปากมดลูกระยะก่อนมะเร็ง ในคนไข้ที่มีผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ   และเพื่อการรักษา ในกรณีที่การวินิจฉัยสมบูรณ์แล้ว    และโรคยังอยู่แค่ในระดับ รอยโรคปากมดลูกระยะก่อนมะเร็ง   การตัดด้วยวิธีนี้ใช้ขดลวด ตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย คล้ายตักขนมครก ไม่เจ็บ ไม่ปวด เสียเลือดน้อยมาก และไม่ต้องใช้ยาสลบ ปัจจุบันนิยมทำวิธีนี้กันมาก


การเตรียมตัวก่อนทำการผ่าตัด

1. ดูแลความสะอาดร่างกายตามปกติ ไม่สวนล้างช่องคลอดหรือเหน็บยาทางช่องคลอดมาก่อน ระยะเวลาที่เหมาะสมหลัง ประจำเดือนหมดประมาณ 7 วัน

2. ลงนามยินยอมรับการรักษา

3. งดน้ำอาหารก่อนทำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (แพทย์บางท่านไม่จำเป็นต้องงด  ให้รับคำแนะนำจากพยาบาลอีกครั้ง)

4. ตรวจเลือด เพื่อหาความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด และตรวจเอชไอวี (HIV)

5. ปัสสาวะให้เรียบร้อย   เปลี่ยนชุด และถอดเครื่องประดับ

6. หากมีประวัติการแพ้ยาใดๆ และมีประวัติการทานยาสลายลิ่มเลือด หรือ Aspirin ควรแจ้งด้วย
                                                                          รูป เครื่องมือตัดปากมดลูก

 

ขั้นตอนการทำ

1. จัดท่านอนในท่าขึ้นขาหยั่ง

2. แพทย์สอดเครื่องมือลักษณะคล้ายปากเป็ด เพื่อถ่างขยายช่องคลอดให้เห็นปากมดลูกชัดเจน (แพทย์บางท่านอาจฉีดยาชา เฉพาะที่บริเวณปากมดลูกหลังจากนั้น ใช้ห่วงลวดไฟฟ้าตัดปากมดลูก จากซ้ายไปขวาแล้วห้ามเลือดด้วยหัวจี้ไฟฟ้า ขณะทำ
ผู้ป่วยจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา อาจจะได้ยินเสียงดังจากเครื่องดูดควัน   ควรนอนให้นิ่งที่สุด ไม่ขยับตัวไปมา  หากมีอาการ
ผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทันที 


คำแนะนำหลังทำ

1. อาจมีตกขาวปนเลือดได้ใน 1-2 สัปดาห์หรืออาจนานเกือบเดือนในบางราย ให้สังเกตการตกเลือดและการติดเชื้อ ในสัปดาห์แรก โดยใส่ผ้าอนามัย (ห้ามใช้ผ้าอนามัยแบบสอดในช่องคลอด) หากมีเลือดออกหรือตกขาวมีกลิ่นเหม็นให้รีบมาพบแพทย์

2. งดเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 4 สัปดาห์

3. เว้นการยกของหนัก

4. อาบน้ำชำระร่างกายตามปกติ งด สวนล้างช่องคลอดหรือสอดยาใดๆ นอกจากแพทย์สั่ง

5. รับประทานอาหารได้ตามปกติ รับประทานยาตามแพทย์สั่ง (หากมี )

6. มาฟังผลชิ้นเนื้อตามนัดประมาณ 2 สัปดาห์