[30/01/2566] ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
[30/01/2566] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
[30/01/2566] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับยนต์
[24/01/2566] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
[19/01/2566] ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา)
[11/01/2566] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
[06/01/2566] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ