[28/10/2564] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ
[26/10/2564] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (สังกัดกลุ่มการพยาบาล)
[26/10/2564] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
[26/10/2564] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานเปล)
[26/10/2564] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลแพร่ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายเปอร์เซนต์ 60:40)
[20/10/2564] ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์