[26/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์เทอร์มอลโปรแกรม Hosx-p) จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
[26/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว (กระดาษชำระ) จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
[26/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว (คลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
[25/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีเเละตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อนใหญ่ 1.40 กรัม สำลีก้อนเล็ก 0.35 กรัม และสำลีม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซอ๊อกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกเก็บวัคซีน ขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดเเขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21/10/2564] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/10/2564] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาเพดานมาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18/10/2564] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18/10/2564] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 เควีเอ (ไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงและค่าติดตั้ง) จำนวน 2 หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18/10/2564] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาเพดานทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม จำนวน 1 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
[14/10/2564] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อประปาห้องน้ำรวม ชั้น 1 อาคารไมตรีประชา จำนวน 1 งาน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
[14/10/2564] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องPV ชั้น2 อาครสูตินรีเวช จำนวน 1 งาน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
[08/10/2564] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
[08/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อเครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 10.5 คิว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08/10/2564] ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค แบบจอสี พร้อมวัดออกซิเจน จำนวน 4 เครื่อง เงินบริจาค
[08/10/2564] ประกาศผู้ชนะซื้อเตียง 3 ไก จำนวน 20 เตียง
[06/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดเรียบและชนิดขอบซ้อนขยายข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ชนิดท่อ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/09/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 10.5 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/09/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนสื่อวาร 2 ทาง จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/09/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/09/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สตอ๊กเกอร์ฉลากแบบความร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/09/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง