[23/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา Iopamidol injection (300 mg. as lodine)/ ml in 50 ml.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[22/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[22/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[20/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14/01/2563] ประกาศผู้ชนะ รายหจก อุตรดิตถ์วิศวกรรมไฟฟ้า-โยธา (บริษัท อุตรดิตถ์วิศวกรรมไฟฟ้า-โยธา จำกัด) จ้างปรับปรุงอาคารพักเจ้าหน้าที่ 3 ชัน 10 ห้อง
[14/01/2563] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ราย หจก สร้อยคำศิริกุล
[14/01/2563] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ซื้อพัดลมดูดอากาศ 6 นิ้วจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13/01/2563] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ซื้อวัสดุบริโภค(โครงการBigCleaningDay) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[10/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[10/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วนทึบแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10/01/2563]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลแพร่
[07/01/2563] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมค์โครโฟนไร้สาย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นมาตรฐาน N95 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยแบบคล้องหู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02/01/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[27/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[27/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[27/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[26/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 วัตต์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง