[10/07/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องวัดความเร็วลม,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10/07/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมลำโพง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09/07/2563] ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แบบตู้เก็บเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
[08/07/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[03/07/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[03/07/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[03/07/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02/07/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01/07/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ (พัดลมเพดาน 16 นิ้ว,พัดลมผนัง 16 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 6 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 4 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติและย้ายช่องอลูมิเนียม (ห้องรองรับผู้ป่วยหนัก COVID19) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง โยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซีล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุน แบบ ข จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 19 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศและฝ้าเพดานห้องผ่าตัดจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวตลอด 24-48 ชั่วโมง จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
[23/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 3 เครื่อง
[23/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22/06/2563] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดทำเพลงทำความสะอาดมือและคลิปเพลงทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22/06/2563] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดทำนวัตกรรมหุ่นยนต์กระตุ้นการทำความสะอาดมือฯจำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22/06/2563] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(โครงใส่ขวดสบู่และเจลล้างมือ) จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22/06/2563] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ขวดหัวปั๊ม) จำนวน 542 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สำหรับส่งยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อเครื่องมือส่องหลอดลม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับงานทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง
[16/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16/06/2563] ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา ซื้อเตียงตรวจโรคทั่วไป จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (หน้าห้องLAB โควิด) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 8 เมตร จำนวน 1 เครื่อง
[11/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ,พัดลมดูดอากาศติดกระจก 8 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์ไร้สาย) จำนวน 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 8 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีรเฉพาะเจาะจง
[10/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซีลถุงสเตอร์ไรด์แบบสายพานต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10/06/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU พร้อมท่อทองแดงรวม ๑๕ เมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 วัตต์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11/12/2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง