[26/06/2563] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563
[12/09/2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดวัสดุทั่วไป