[28/06/2565] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[28/06/2565] -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย.- 1 ก.ค.65
[27/06/2565] -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกแบบล็อกสกรู (Locking Plate Screw) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27/06/2565] -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูก (Anatomical Locking Plate Screw) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27/06/2565] -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27/06/2565] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasound จำนวน 1 เครื่อง
[17/06/2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 10 เครื่อง
[14/01/2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
[22/07/2564] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2565