[25/10/2564] ประกาศ-ยกเลิก-ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565
[25/10/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25/10/2564] -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Syringe) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/10/2564] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19/10/2564] ประกาศ ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 7 รายการ (เนื้อหมู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/10/2564]  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 7 รายการ (เนื้อหมู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/10/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ (เนื้อไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/10/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ (ไข่ไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/10/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[16/10/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทำความสะอาดแผลชนิดสเตอไลน์ สำหรับงานจ่ายกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[11/10/2564] ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/07/2564] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2565