[21/01/2563] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์เต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20/01/2563] ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา Octreotide for injection 0.1 mg/ml in 1 ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[17/01/2563] -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อยยา 5 % Dextrose and 0.45% Sodium chloride injection 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15/01/2563] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14/01/2563]  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolonged release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14/01/2563] ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nicardipine Hydrochloride 10 mg/10 ml for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14/01/2563] ประกาศประกวดราคาซื้อยา Tranexamic acid 250 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[08/01/2563] ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังระดับอก-เอว ระดับแรกและระดับถัดไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[08/01/2563] ประกวดราคาซื้อวัสดุออโธปิดิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[08/01/2563] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ งานผ่าตัดจักษุวิทยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[08/01/2563] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบไม่ตัด PCl และแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[06/01/2563] ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25/12/2562] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต
[12/09/2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดวัสดุทั่วไป