[22/01/2564] -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อยา EZETIMIBE TAB. 10 MG. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/01/2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
[20/01/2564] ประกาศราคากลางยา EZETIMIBE TAB. 10 MG.
[20/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนยา EZETIMIBE TAB. 10 MG.
[20/01/2564] ประกาศราคากลางยา Atorvastatin calcium 40 mg tablet
[20/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนยา Atorvastatin calcium 40 mg tablet
[20/01/2564] ประกาศราคากลางยา CANDESARTAN TAB. 8 MG. และ ยา NIFEDIPINE SR.TAB. 20 MG.
[20/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนยา CANDESARTAN TAB. 8 MG. และ ยา NIFEDIPINE SR.TAB. 20 MG.
[18/01/2564] ประกาศราคากลางยา Octreotide for injection 0.1 mg/ml in 1 ml
[18/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนยา Octreotide for injection 0.1 mg/ml in 1 ml
[18/01/2564] ประกาศราคากลางยา GLIPIZIDE TAB. 5 MG.
[18/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนยา GLIPIZIDE TAB. 5 MG.
[15/01/2564] ประกาศราคากลางยา CEFTAZIDIME INJ. 1 G. และ ยา CLINDAMYCIN INJ. 150 MG./ML. in 4 ML.
[15/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนยา CEFTAZIDIME INJ. 1 G. และ ยา CLINDAMYCIN INJ. 150 MG./ML. in 4 ML.
[14/01/2564] ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
[06/01/2564] ประกาศราคากลางยา Enoxaparin Sodium injection 60 mg/0.6 ml
[06/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนยา Enoxaparin Sodium injection 60 mg/0.6 ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[24/12/2563] ประกาศเผยแพร่แผนยา GABAPENTIN CAP. 400 MG. และ ยา PREGABALIN CAP. 25 MG.
[24/12/2563] ประกาศราคากลางยา GABAPENTIN CAP. 400 MG. และ ยา PREGABALIN CAP. 25 MG.
[21/12/2563] คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ โรงพยาบาลแพร่
[21/12/2563] หนังสือจัดสรรงบประมาณ
[21/12/2563] เผยแพร่ข้อมูลหนังสือแจ้งจัดสสรงบประมาณฯ และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แพร่
[09/12/2563] รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
[09/10/2563] ประกาศแผน M63090020901
[01/10/2563] ประกาศแผน M63090023366
[01/10/2563] ประกาศแผน M63090019674
[28/09/2563] ประกาศแผน M63080019644
[28/09/2563] ประกาศแผน M63080019705
[28/09/2563] ประกาศแผน M63080019571
[28/09/2563] ประกาศแผน M63080016852
[28/09/2563] ประกาศแผน M63080017010
[21/09/2563] ประกาศแผน M63080019599
[21/09/2563] ประกาศแผน M63080023467
[21/09/2563] ประกาศแผน M63080016969
[21/09/2563] ประกาศแผน M63080025562
[18/09/2563] ประกาศแผน M63080024503
[18/09/2563] ประกาศแผน M63080028735
[18/09/2563] ประกาศแผน M63080024662
[18/09/2563] ประกาศแผน M63080025697
[18/09/2563] ประกาศแผน M63080028908
[18/09/2563] ประกาศแผน M63090000012
[17/09/2563] ประกาศแผน M63080017393
[17/09/2563] ประกาศแผน M63080018653
[17/09/2563] ประกาศแผน M63080024459
[17/09/2563] ประกาศแผน M63090000008
[15/09/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ
[14/09/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ
[25/03/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
[24/10/2561] แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ