ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมรักษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มลมเล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์แบบมีสาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดส่องหลอดลม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านม้วนมึบแสง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (DVR) 8CH จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าเเบบข้อเเข็ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดเเขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมท่อทองเเดงส่วนเกินมาตรฐาน จำนวน 13 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล พร้อมวัดความสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ลัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคสล.พื้นที่290ตร.ม. และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ยาว 50ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแท่งโลหะกลวงใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก และข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด และแบบ CR ไม่ตัด PCL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบเเขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมท่อทองเเดงส่วนเกินมาตรฐาน ๒ เมตร พร้อมติดตั้งใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอินเตอร์คอมแบบไร้สาย พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อถุงบรรจุยา (ถุงซิป) ชนิดใส และชนิดสีน้ำตาลใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและกะโหลกศีรษะทางด้านหลังระดับแรกและระดับถัดไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก และชนิดใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ Rack 6U จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอินเตอร์คอม พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ชุด (ห้องคลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบเเขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียูฯ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอินเตอร์คอม พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 2 ชุด (ER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอินเตอร์คอม พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวนนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3,500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และค่าติตดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2564 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 497 วันนี้    » 616 เมื่อวาน    » 616 เดือนนี้    » 19,013 เดือนที่แล้ว
» 198,330 ปีนี้    » 171,360 ปีที่แล้ว    » 475,375 ทั้งหมด
Record: 497 (02/12/2564)