ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานธนาคารเลือด กลุ่มถุงบรรจุโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bodding)
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ (ไข่ไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ (เนื้อไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 8 รายการ (เนื้อหมู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ร่าง-ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานธนาคารเลือด กลุ่มวัสดุและอุปกรณ์บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bodding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bodding)
ประกวดราคาซื้อแท่งโลหะกลวงใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้ออ๊อกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อPFNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียวทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวระดับแรกและระดับถัดไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ซื้อร่วมวัสดุการแพทย์จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 4 วันนี้    » 379 เมื่อวาน    » 12,319 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 136,865 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 242,550 ทั้งหมด
Record: 4 (26/10/2563)