ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ข้อบังคับจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือนจังหวัดแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2563
รายชื่อร้านยาเข้าร่วม โครงการผู้ป่วยรับยาร้านยาใกล้บ้าน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สารคัดหลั่งที่จะพบการติดเชื้อ มีอะไรได้บ้าง?

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 360 วันนี้    » 309 เมื่อวาน    » 11,940 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 136,486 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 242,171 ทั้งหมด
Record: 360 (25/10/2563)