แจ้งบริจาคเงิน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการการบริจาคเงินออนไลน์
  1. โรงพยาบาลแพร่ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคภายใน 4-8 สัปดาห์ หลังจากระบบทำการตรวจสอบและอนุมัติเงินบริจาค หากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ผู้บริจาคสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 8712
  2. หากผู้บริจาคตรวจพบการตัดบัตรเครดิตซ้ำ โรงพยาบาลแพร่อนุญาตให้ผู้บริจาคแจ้งยกเลิกการตัดบัตรเครดิตที่ซ้ำได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการบริจาคสำเร็จ
  3. ผู้บริจาคที่ใช้บริการการชำระเงินบริจาคตามข้อตกลงข้างต้น ถือเป็นการให้บริการที่ชำระเงินตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หากเกิดความเสียหายหรือผิดพลาดใดๆ กับผู้บริจาค ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้บริจาคจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับโรงพยาบาลแพร่ เว้นแต่ความเสียหายหรือข้อผิดพลาดเกิดจากการกระทำโดยทุจริตหรือโดยจงใจของโรงพยาบาลแพร่
รายละเอียดการบริจาค
      * ข้อมูลสำตัญต้องกรอกให้ครบถ้วน
แนบไฟล์หลักฐานการบริจาค *
บริจาคในนาม: *      

ถ้าอ่านไม่ออก? คลิกที่นี่ขอรหัสใหม่


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2564 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 558 วันนี้    » 754 เมื่อวาน    » 17,313 เดือนนี้    » 19,512 เดือนที่แล้ว
» 176,333 ปีนี้    » 171,360 ปีที่แล้ว    » 453,378 ทั้งหมด
Record: 558 (28/10/2564)