สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560                    ตามที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรับชั่น โรงพยาบาลแพร่  ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ ให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสาน ติดตาม และจัดการแก้ปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของโรงพยาบาลแพร่  ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ อำนวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อผู้บริหารด้วยสันติวิธี

                ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรับชั่น จึงขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ในปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) ตามที่แนบมาด้วยนี้
ติดประกาศวันที่ :: 22 มกราคม 2561    โดย :: งานนิติการ

ไฟล์เอกสาร :: ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสาร :: ดาวน์โหลด


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2564 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 500 วันนี้    » 616 เมื่อวาน    » 616 เดือนนี้    » 19,013 เดือนที่แล้ว
» 198,330 ปีนี้    » 171,360 ปีที่แล้ว    » 475,375 ทั้งหมด
Record: 500 (02/12/2564)