การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนเนื่องด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย มีสภาวะอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำและอาหารมีการเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว ยุงและแมลงที่เป็นพาหะนำโรคเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ นอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และมีความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงทำให้เหงื่อไม่สามารถระเหยและพาความร้อนออกจากร่างกายได้ อาจทำให้เป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) ได้

กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแพร่ มีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูร้อนนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอเผยแพร่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบกับภาวะแล้ง ให้ระมัดระวัง และป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อต่างๆ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 46 วันนี้    » 526 เมื่อวาน    » 0 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 124,546 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 230,231 ทั้งหมด
Record: 46 (01/10/2563)