เด็กจมน้ำ ภัยร้ายช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี (มีนาคม-พฤษภาคม) จะพบมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 400- 500 คน โดยในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา (ปี 2545-2556) พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 5,298 คนหรือ 442 คน

สาเหตุ  การจมน้ำเสียชีวิตของเด็กในช่วงปิดเทอม พบว่า

- เด็กที่จมน้ำเสียชีวิตเป็นเด็กที่ว่าน้ำเป็รถึงร้อยละ 26.3

- เด็กกลุ่มอายุ 5-9 ปี จมน้ำมากที่สุด (ร้อยละ 41.9) รองลงมาคือ 10-14 ปี (ร้อยละ 28.6)

- ช่วงปกติจะพบเด็กจมน้ำมากในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ส่วนช่วงปิดเทอม พบเด็กจมน้ำมากในทุกๆ วัน

- แหล่งน้ำที่พบเด็กจมน้ำมาก คือ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมากที่สุด (ร้อยละ 54.5) รองลงมาคือ คู/คลองระบายน้ำข้างบ้าน (ร้อยละ 12.5)

- ระยะทางจากบ้านถึงที่เกิดเหตุมักไม่ไกลมากนัก ส่วนใหญ่สถานที่เกิดเหตุเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านไม่เกิน 5 เมตร (ร้อยละ 30.4)

- สาเหตุของการจมน้ำพบว่า เกิดจากการเล่นน้ำมากที่สุด ร้อละ 57.1

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง ตักเตือนทุกครั้งที่เห็นเล่นน้ำ

อุปกรณ์ลอยน้ำหรือเสื้อชูชีพมีไว้ไกล้ๆ ช่วยพยุงตัวไว้เมื่อตกน้ำ

6 ปีขึ้นไปให้ปลอดภัย ต้องว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้

มีแหล่งน้ำให้ปักป้าย/รั้ว ไว้

และหากจะช่วยเหลือใครให้ " ตะโกน โยน ยื่น "
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 44 วันนี้    » 526 เมื่อวาน    » 0 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 124,546 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 230,231 ทั้งหมด
Record: 44 (01/10/2563)