19 พฤศจิกายน วันส้วมโลกสำหรับ วันส้วมโลก (World Toilet Day) จะตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งกำหนดโดยองค์การส้วมโลก หรือ World Toilet Organization เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก โดยให้ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัยในการใช้ห้องส้วมตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนที่ยังต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสุขอนามัยได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในด้านการขับถ่ายที่มีอนามัยมากขึ้น
          ทั้งนี้ เนื่องจากห้องน้ำไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่เราใช้ทำความสะอาดร่างกาย ล้างหน้า แปรงฟัน ขับถ่าย หรืออาจรวมถึงการซักล้างเสื้อผ้า แต่ยังเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคมากมาย เราจึงควรให้ความใส่ใจการชำระล้างพื้นห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ใช้สอยภายในห้องน้ำให้อยู่ในสภาพที่ส่งเสริมอนามัยของสมาชิกทุกคนภายในบ้านด้วย และที่สำคัญภายหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วควรล้างมือทุกครั้ง เนื่องจากบางทีเราไม่อาจเลี่ยงต่อการใช้ห้องน้ำสกปรก มีกลิ่นเหม็นอับชื้น มีคราบดำฝังแน่นบนผนัง สุขภัณฑ์ และพื้นได้ ซึ่งเชื้อโรคต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของช่องคลอดจากการใช้น้ำชำระล้างหลังขับถ่าย, เชื้อโรคจากสุขภัณฑ์จากคราบเศษอุจจาระ ปัสสาวะ ที่มากับฝอยละอองน้ำซึ่งฟุ้งกระจายขึ้นมาเมื่อทำการกดชักโครก รวมทั้งยังมีการหยิบ จับ แตะ สัมผัสอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำอีกด้วย

         ดังนั้นพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ควรส่งเสริมให้ประชาชน หรือผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญ เกิดความตระหนักและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  

         พฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้

1.นั่งบนโถส้วม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และรักษาความสะอาด ลดการปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระ เป็นการรักษาอายุการใช้งานของสุขภัณฑ์ และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมการใช้ส้วมที่ดี

2.ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใด นอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม เพราะวัสดุอาจไปอุดตันท่อ หรือมีผลต่อระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูล ทำให้เต็มเร็ว

3.ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม เพื่อสุขอนามัยที่ดี เพราะอุจจาระหรือปัสสาวะของมนุษย์ มีเชื้อโรคปนเปื้อนจำนวนมาก เป็นแหล่งอาหารและแพร่กระจายของพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน อีกทั้งบ่งบอกถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลในการใช้ส้วม

4.ล้างมือทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม โดยเฉพาะหลังการขับถ่าย เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนจากอุจจาระ ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ เช่นอุจจาระ

          ดังนั้น ส้วมจะต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และมีน้ำใช้เพียงพอ เพื่อใช้ทำความสะอาดหลังการขับถ่าย มีการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ ภาชนะเก็บกักน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ทำลายวัสดุ อุปกรณ์หรือการขีดเขียนที่ฝาผนัง   

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 50 วันนี้    » 526 เมื่อวาน    » 0 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 124,546 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 230,231 ทั้งหมด
Record: 50 (01/10/2563)