การปฏิบัติตนในช่วงภาวะหมอกควันหรือฝุ่นละออง ขนาด PM10 & PM2.5โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

แจ้งเตือนประชาชนในการปฏิบัติตนจากสถานการณ์หมอกควัน

ในพื้นที่จังหวัดแพร่

 

             จากการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่เสี่ยง กรณีหมอกควันบริเวณภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พบว่า จังหวัดแพร่ มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีแนวโน้มของปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้นเกินมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หมายถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคระบบทางเดินหายใจ) ได้แก่ การไอ หายใจลำบาก ระคาบเคืองตา ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่ปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เป็นต้น

            ดังนั้น โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงมีคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน ในช่วงของภาวะหมอกควันหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่เพิ่มสูงขึ้นเกินมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 

กลุ่มเสี่ยง

(ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคระบบทางเดินหายใจ)

  1. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงหนัก
  2. จำกัดเวลาในการทำกิจกรรมที่อยู่นอกบ้านหรืออาคารให้น้อยลง
  3. สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองในกรณีที่อยู่นอกอาคารหรือบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง
  4. หากมีอาการผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข
  5. เตรียมการสำหรับการย้ายที่พักไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยหรือบริเวณที่มีคุณภาพอากาศปกติ

ประชาชนทั่วไป

  1. งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งดการเผาทุกประเภท
  2. ไม่รองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค
  3. ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือปมอกควันเข้ามาในอาคาร
  4. ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน
  5. ควรสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการให้ปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 46 วันนี้    » 526 เมื่อวาน    » 0 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 124,546 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 230,231 ทั้งหมด
Record: 46 (01/10/2563)