รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีการศึกษา 2563ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  ประจำปีการศึกษา 2563
Inservice training 2563


1. ระยะเวลารับสมัคร 20 มกราคม -22 กุมภาพันธ์ 2562
2. จำนวนปีของโครงการ 5 ปี = ฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะ 4 ปี +  ปฏิบัติงานตามข้อผูกพันตามประกาศ 1 ปี
3. คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมจะต้องเป็น แพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปีการศึกษา 2562  (แพทย์จบใหม่  พฤษภาคม 2563 ) 
ข้อมูลรายละเอียดกำหนดการ       สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 373 วันนี้    » 529 เมื่อวาน    » 15,384 เดือนนี้    » 17,185 เดือนที่แล้ว
» 124,020 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 229,705 ทั้งหมด
Record: 373 (30/09/2563)