-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อยยา 5 % Dextrose and 0.45% Sodium chloride injection 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ทางเว็บไซต์ www.phraehospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือส่งไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ โรงพยาบาลแพร่ (กลุ่มงานเภสัชกรรม) เลขที่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 หรือทางโทรสารหมายเลข 054-533055 โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563
ติดประกาศวันที่ :: 17 มกราคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2563    โดย :: นางสาวประภัสสร นำพล    หน่วยงาน :: งานจัดซื้อจัดหายา

ไฟล์เอกสาร :: ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสาร :: ดาวน์โหลด


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 437 วันนี้    » 529 เมื่อวาน    » 15,384 เดือนนี้    » 17,185 เดือนที่แล้ว
» 124,020 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 229,705 ทั้งหมด
Record: 437 (30/09/2563)