-ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gabapentin 400 mg capsule, hard , 1 capsule , ยา Paracetamol 500 mg tablet , 1 tablet , ยา Pregabalin 25 mg capsule, hard , 1 capsule และยา Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule, hard , 1 capsule จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.phraehospital.go.th หรือทางwww.gprocurement.go.th และเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  ส่งไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ งานจัดซื้อจัดหายา กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลแพร่ เลขที่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000    โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ติดประกาศวันที่ :: 27 มกราคม 2566    โดย :: งานจัดซื้อจัดหายา

ไฟล์เอกสาร :: ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสาร :: ดาวน์โหลด


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2566 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 65 วันนี้    » 760 เมื่อวาน    » 13,456 เดือนนี้    » 19,772 เดือนที่แล้ว
» 53,682 ปีนี้    » 221,946 ปีที่แล้ว    » 766,760 ทั้งหมด
Record: 65 (21/03/2566)