ตารางการออกตรวจแพทย์ โรงพยาบาลแพร่

ตารางการออกตรวจโรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลแพร่

คลินิก

วัน

เวลา

สถานที่

ศัลยกรรมกระดูก

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

เวชกรรมฟื้นฟู

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

อายุรกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

ศัลยกรรมทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก

สูตินรีเวชกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

ฝากครรภ์

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

กุมารเวชกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

คลินิกตา

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

หู คอ จมูก

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

จิตเวช

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

ทันตกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

โรคทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ

 

ตารางการออกตรวจนอกเวลาทำการ

คลินิก

วัน

เวลา

สถานที่

ห้องฉีดยาทำแผล

จันทร์-ศุกร์

16.30-20.30 น.

อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ

เสาร์-อาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30-12.30 น.

OPD นอกเวลา

จันทร์-ศุกร์

16.30-22.30 น.

อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ

เสาร์-อาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30-12.00 น.

 

ตารางการออกตรวจคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลแพร่ อาคารผู้ป่วยนอก

วัน

คลินิกพิเศษ

แพทย์

เวลา

หมายเหตุ

จันทร์

คลินิกโรคไต

นพ.วุฒิกร ศิริพลับพลา

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกแผลและออสโตมี่

นพ.วิชิน  โชติปฎิเวชกุล

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

คลินิกโรคเลือดธาลัสซีเมีย (เด็ก)

นพ.สมศักดิ์ วันทนียวงค์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกลมชัก (เด็ก)

นพ.วันชนะ  จินดาคำ

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกจันทร์บ่าย

แพทย์อายุรกรรม

08.30-16.00 น.

ชั้น 2

อังคาร

คลินิกโรคปอด หอบหืด COPD  DPAC

พญ.ปาริชาติ นิยมทอง

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.ภาณุมาศ  ขวัญเรือน

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.อลงกรณ์  ไชยกลาง

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

คลินิกศูนย์ประคองรักษ์

แพทย์อายุรกรรมและวิสัญญีแพทย์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกโรคเลือดธาลัสซีเมีย (เด็ก)

พญ.พจนพร  งามประภาสม

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกโรคไทรอยด์ เบาหวาน

ต่อมไร้ท่อ (เด็ก)

พญ.กุลภัสสร์  ลิ้มสมุทรเพชร

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกเต้านม

พญ.กวิสรา  ดอกพิกุล

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

พุธ

คลินิกโรคหัวใจ

นพ.มงคล  มะระประเสริฐศักดิ์

13.00-15.00 น.

ชั้น 2

คลินิกกระดูกพรุน

นพ.ยอดปิติ  ตั้งตรงจิตร

08.30-11.00 น.

พุธ ที่ 1 และ 2

ของเดือน (ชั้น 1)

คลินิกป้องกันกระดูกหักซ้ำ

นพ.ยอดปิติ  ตั้งตรงจิตร

08.30-11.00 น.

พุธ ที่ 3 ของเดือน

(ชั้น 1)

คลินิกแผลและออสโตมี่

นพ.ฉัตรชัย  สิริชยานุกุล

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

คลินิกประคับประคอง ศัลยกรรม

นพ.ฉัตรชัย  สิริชยานุกุล

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

พญ.วิชชุดา ลิมปิอังคนันต์

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

คลินิกโรคหัวใจ  โรคไต (เด็ก)

นพ.พรชัย  ลิ้มกมลทิพย์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกพัฒนาการเด็ก

พญ.จิระพร  วงษ์สมบูรณ์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกวัยทอง

นพ.ประการณ์  องอาจบุญ

13.00-15.00 น.

พุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน (ชั้น 4)

พฤหัสบดี

คลินิกโรคเบาหวาน

พญ.ศรัณยา  สุคันธไชยวงศ์

พญ.รุ้งรวี นิพิธวัธนะผล

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกโรคเลือด

นพ.วีรพงษ์  ปรางค์เจริญ

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.ตันติกร  เสนวิรัช

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

คลินิกติดตามทารกแรกเกิด

พญ.นันทวัลย์  ตันติธนวัฒน์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

ศุกร์

คลินิกสุขภาพเท้า OOTT

กิจกรรมวิชากลุ่ม

พญ.ศรัณยา  สุคันธไชยวงศ์

พญ.รุ้งรวี นิพิธวัธนะผล

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกโรคภูมิแพ้ หอบหืด (เด็ก)

นพ.วรการ  พิทักษ์กิจรณกร

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิก ส ม อ ง

พญ.ณัฎกานท์ มะโนยานะ

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

ตารางออกตรวจแพทย์ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
คลินิก
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ.รุ้งระวี
นพ.วีรพงษ์
นพ.เอกชัย
นพ.มงคล
พญ.นัฏกานท์
นพ.สมพงษ์
พญ.ศรัณยา
พญ.ตติพร
พญ.ปาริชาติ
นพ.วุฒิกร
นพ.ธนินท์
พญ.ปิยธิดา
พญ.ปภาณิน
เวลานัดหมาย 08.00-12.00 น.
เวลาแพทย์ตรวจ 09.00 น.
ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2562

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2564 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 549 วันนี้    » 754 เมื่อวาน    » 17,313 เดือนนี้    » 19,512 เดือนที่แล้ว
» 176,333 ปีนี้    » 171,360 ปีที่แล้ว    » 453,378 ทั้งหมด
Record: 549 (28/10/2564)