1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

เมืองหลวง :
บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ภาษา :
ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร :
ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
นับถือศาสนา :
อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง :
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

จุดแข็ง

 • การเมืองค่อนข้างมั่นคง
 • รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน อันดับ 26 ของโลก
 • ผู้ส่งออกและมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ในอาเซียน

ข้อควรรู้

 • ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ สามารถอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์
 • ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
 • การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
 • การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
 • จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
 • สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง
 • วันหยุดคือวันศุกร์และวันอาทิตย์, วันศุกร์ 12.00-14.00 น.ทุกร้านจะปิด
 • จัดงานเย็นต้องจัดหลัง 2 ทุ่ม

2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

เมืองหลวง :
กรุงพนมเปญ
ภาษา :
ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
ประชากร :
ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%
นับถือศาสนา :
พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
ระบบการปกครอง :
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

จุดแข็ง

 • ค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน
 • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ์

ข้อควรรู้

 • ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี
 • เพื่อนผู้ชายจับมือกัน ถือเป็นเรื่องปกติ
 • ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่, ผู้ชายไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์ นักเลง
 • ห้ามจับศีรษะ คนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกาย
 • สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ

3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

เมืองหลวง :
จาการ์ตา
ภาษา :
ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
ประชากร :
ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
นับถือศาสนา :
อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง :
ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

จุดแข็ง

 • มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มีจำนวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อควรรู้

 • ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
 • นิยมใช้มือกินข้าว
 • ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน
 • ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
 • การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
 • บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีมิเตอร์
 • งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได้

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)

เมืองหลวง :
นครหลวงเวียงจันทร์
ภาษา :
ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
ประชากร :
ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
นับถือศาสนา :
75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
ระบบการปกครอง :
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)

จุดแข็ง

 • ค่าจ้างแรงงานต่ำอันดับ 2 ในอาเซียน
 • การเมืองมีเสถียรภาพ

ข้อควรรู้

 • ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ทำให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก
 • ลาวขับรถทางขวา
 • ติดต่อราชการต้องนุ่งซิ่น
 • เดินผ่านผู้ใหญ่ ต้องก้มหัว
 • ถ้าเพื่อนคนลาวเชิญไปพักที่บ้านห้ามให้เงิน
 • อย่าซื้อน้ำหอมให้กัน
 • ที่ถูกต้องคนลาวที่ให้พัก ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
 • เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า และถ้าเขาเสิร์ฟน้ำต้องดื่ม

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

เมืองหลวง :
กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษา :
ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร :
ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา :
อิสลาม 60%, พุทธ 19%, คริสต์ 11%
ระบบการปกครอง :
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

จุดแข็ง

 • มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิค
 • มีปริาณก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค

ข้อควรรู้

 • ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ
 • มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว
 • ใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหาร และรับส่งของ
 • เครื่องดื่มแอลกฮอล์เป็นเรื่องต้องห้าม

6. ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)

เมืองหลวง :
เนปีดอ (Naypyidaw)
ภาษา :
ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
ประชากร :
ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
นับถือศาสนา :
นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
ระบบการปกครอง :
เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

จุดแข็ง

 • มีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีน และอินเดีย
 • ค่าจ้างแรงงานต่ำเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน
 • มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

ข้อควรรู้

 • ไม่ควรพูดเรื่องการเมือง กับคนไม่คุ้นเคย
 • เข้าวัดต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า
 • ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์
 • ให้นามบัตรต้องยื่นให้สองมือ
 • ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานที่สาธารณะและศาสนสถาน
 • ผู้หญิงชอบทาทะนาคา (ผู้ชายก็ทาด้วย) ผู้ชายชอบเคี้ยวหมาก

7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

เมืองหลวง :
กรุงมะนิลา
ภาษา :
ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
ประชากร :
ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา :
คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%
ระบบการปกครอง :
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

จุดแข็ง

 • แรงงานทั่วไป ก็มีความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ข้อควรรู้

 • การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
 • เท้าสะเอว หมายถึง ท้าทาย, เลิกคิ้ว หมายถึง ทักทาย
 • ใช้ปากชี้ของ
 • กินข้าวบ้านเพื่อนสามารถห่อกลับได้ แต่ควรมีของฝากให้เขาด้วย
 • ตกแต่งบ้าน 2 เดือน ต้อนรับคริสต์มาส

8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

เมืองหลวง :
สิงคโปร์
ภาษา :
ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจำวัน
ประชากร :
ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1%
นับถือศาสนา :
พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
ระบบการปกครอง :
สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

จุดแข็ง

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก
 • แรงงานมีทักษะสูง

ข้อควรรู้

 • หน่วยราชการเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น.
 • การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
 • การลักลอบนำยาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
 • ขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้าย
 • ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด, ห้ามเก็บผลไม้ในที่สาธารณะ
 • ผู้สูงอายุทำงาน ถือเป็นเรื่องปกติ

9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

เมืองหลวง :
กรุงฮานอย
ภาษา :
ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
ประชากร :
ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
นับถือศาสนา :
พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
ระบบการปกครอง :
ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

จุดแข็ง

 • มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค

ข้อควรรู้

 • หน่วยงานราชการ สำนักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์
 • เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ
 • คดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต
 • ตีกลองแทนออดเข้าเรียน
 • ชุดนักเรียนหญิงเป็นชุดอ่าวหญ่าย
 • คนภาคเหนือไม่ทานน้ำแข็ง
 • ไม่ถ่ายรูป 3 คนอย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าจะทำให้เบื่อกัน หรือแแยกกันหรือใครคนใดเสียชีวิต
 • ต้องเชิญผู้ใหญ่ก่อนทานข้าว

10. ประเทศไทย (Thailand)

เมืองหลวง :
กรุงเทพมหานคร
ภาษา :
ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ
ประชากร :
ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
นับถือศาสนา :
พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4%
ระบบการปกครอง :
ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จุดแข็ง

 • เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
 • มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง

ข้อควรรู้

 • ไปศาสนสถานควรแต่งกายเรียบร้อย, ก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้า
 • ห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี
 • สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสัการะ การละเมิดใดๆ ถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ
 • ทักทายกันด้วยการไหว้
 • ถือว่าเท้าเป็นของต่ำ ไม่ควรพาดบนโต๊ะ หรือเก้าอี้ หรือหันทิศทางไปที่ใคร
 • ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควรนำมากระทำการใดๆที่เป็นการเหยียดหยาม
 • การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ ยังไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย
ที่มา www.thai-aec.com

©2560 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500