พันธกิจ

         1. ให้บริการพยาบาลแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ

         2. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ร่วมกับสหวิชาชีพ และมีความพึงพอใจในการทำงาน

         3. พัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาล ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด ตลอดจนการรับและส่งต่อการบริการกับเครือข่ายระดับเขตและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

         4. ร่วมผลิตพยาบาลวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพที่พึงประสงค์

หัวเรื่อง : พันธกิจ  บันทึกเมื่อ 31/01/2017 08:43 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8705
ติดต่อผู้ดูแล 

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3