ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการเทคโนโลยีให้เอื้อต่อบริการพยาบาล

1.แผนพัฒนาสารสนเทศทางการพยาบาล

          1.1. แผนการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล

               1.1.1. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรพยาบาล

          1.2. แผนการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานบริการพยาบาล

               1.2.1. โครงการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มการพยาบาล

               1.2.2. โครงการพัฒนาโปรแกรมงานบริการพยาบาล

 

หัวเรื่อง : ยุทธศาสตร์ที่ 2  บันทึกเมื่อ 16/12/2016 11:18 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8705
ติดต่อผู้ดูแล 

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3