วิดีโอเรื่อง: เพลงมาร์ชพยาบาล  
บันทึกเมื่อ 31/01/2017
 
รายละเอียด :

เพลงมาร์ชพยาบาล

คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม


อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ 

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน 

ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล 

ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล

 
(สร้อย) อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล 

ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน 

ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน 

แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร 

ยอมเหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญ อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย (ผู้ที่สมัครใจเลือกอาชีพ "พยาบาล" เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง

เพราะเป็นผู้ที่มิใช่เพียงแค่ประกอบอาชีพโดยใช้กำลังแรงและกำลังกายเท่านั้น

แต่ต้องใช้ "กำลังใจ" อย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ท่านควรสำนึกในหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา

และปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญอดทน พร้อมทั้งรักษา

"ความซื้อสัตย์" และ "มีเมตตากรุณา"

คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับ "พยาบาล")

พระราชดำรัสสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์

 7 มิถุนายน 2503

 

 

 

Admin - A ^^

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8705
ติดต่อผู้ดูแล 

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3