อัตลักษณ์กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่

                    เอื้ออาทร         เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพ ให้เกียรติกัน  คำนึงถึงส่วนรวมและประหยัด

                    บริการดี          เราจะให้บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้ม  กระตือรือร้น ด้วยการประยุกต์

                     ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและเหมาะสม

                    มีวินัย             เราจะแต่งกายถูกระเบียบ เหมาะสม กับกาลเทศะ ตรงเวลา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์                  

 

หัวเรื่อง : อัตลักษณ์  บันทึกเมื่อ 31/01/2017 08:46 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและผลงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8721, 8722
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3