ความต้องการพัฒนาขององค์กร : TN องค์กร 

1.       การพยาบาลเฉพาะสาขา  เฉพาะโรคสำคัญของโรงพยาบาล

2.       กระบวนการพัฒนาคุณภาพ / LEAN

3.       การสื่อสารสร้างความเข้าใจ / จูงใจ

4.       กฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพ

5.       ใช้ computer โปรแกรมโรงพยาบาล

6.   ใช้โปรแกรม computer พื้นฐาน Word/Excel/PPT  

     7.   ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร/ค้นคว้าวิชาการ

     8.   การพัฒนาทักษะชีวิต อัตลักษณ์ ค่านิยม

 

หัวเรื่อง : ความต้องการพัฒนาขององค์กร  บันทึกเมื่อ 16/12/2016 11:16 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและผลงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8721, 8722
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3