บุคลากร

ชื่อ : นายยอดปิติ ตั้งตรงจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
ฝ่ายงาน : ภารกิจด้านสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
ที่อยู่ : โรงพยาบาลแพร่
โทรศัพท์ : 0-5453-3500 ต่อ 8808
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางกนกกาญจน์ นามปรีดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ที่อยู่ : โรงพยาบาลแพร่
โทรศัพท์ : 0-5453-3500 ต่อ 8720
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ คำปน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ที่อยู่ : โรงพยาบาลแพร่
โทรศัพท์ : 0-5453-3500 ต่อ 8721
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางกันทลัส บุญปัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน : หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล
ที่อยู่ : โรงพยาบาลแพร่
โทรศัพท์ : 0-5453-3500 ต่อ 8123
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวอำพันธุ์ วงศ์วาร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ที่อยู่ : โรงพยาบาลแพร่
โทรศัพท์ : 0-5453-3500 ต่อ 1524
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางมลฤดี ทุ่งกาวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานประสานงานและจัดสรรเงิน
ที่อยู่ : โรงพยาบาลแพร่
โทรศัพท์ : 0-5453-3500 ต่อ 8722
อีเมลล์ :

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและผลงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8721, 8722
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3