กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่ ยินดีต้อนรับครับ  
    ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
   ประมวลภาพกิจกรรม
    ภาพกิจกรรม


TMI ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2

 23/06/2017 :  10:18 น.


ทำบุญวันครบรอบ 62 ปี รพ.แพร่ ปี 2560

 23/06/2017 :  11:17 น.
    วิดีโอกิจกรรม


THAILAND 4.0

 29/05/2017


แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 1)

 29/05/2017


คุณธรรม

 03/02/2017


เพลงมาร์ชโรงพยาบาลแพร่

 31/01/2017
    เอกสารดาวน์โหลด
TMI Level 3 : IT Master Plan 2562
 20/11/2018  15:37 น. ( 608)
TMI Level 3 : Competency & IDP
 20/11/2018  15:36 น. ( 547)
TMI Level 3 : Risk Management Phrae Hospital 2562
 20/11/2018  15:36 น. ( 555)
TMI Level 3 : ประเมินระเบียบปฏิบัติฯ 2562
 20/11/2018  15:36 น. ( 519)
TMI Level 3 : แผน DRP 2562
 20/11/2018  15:35 น. ( 515)
TMI Level 3 : แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP รพ.แพร่ ปี 2562
 20/11/2018  15:35 น. ( 518)
 
  บทความและงานวิชาการ

งานวิจัยเรื่อง:ผลของระยะเวลาการงดสูบบุหรี่ของผู้ป่วยสูบบุหรี่ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ต่อภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจ(ปี2556) (916)

งานวิจัยเรื่อง:การใช้แนวคิด Enesgise For Excellenu (E4E) เพื่อเพิ่มการปฏิบัติตาม Bundles และลดอัตราการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับคาสายสวนปัสสาวะ(ปี2556) (1169)

งานวิจัยเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการใช้NCPAP ในทารกแรกเกิดห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่(ปี2556) (915)

งานวิจัยเรื่อง:การเพิ่มสมรรถนะการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดแก่บุคคลในครอบครัว โรงพยาบาลแพร่(ปี2556) (940)

งานวิจัยเรื่อง:ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลแพร่(ปี2557) (962)

งานวิจัยเรื่อง:การลดบวมในผู้ป่วยหลังผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายในที่ทำ ankle pumping เปรียบเทียบระหว่างการวางขาสูง 18 และ 9 เซนติเมตร(ปึ2557) (1361)
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น M ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8137, 8138
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3