เอกสารดาวน์โหลด
TMI Level 3 : IT Master Plan 2562
 20/11/2018  15:37 น. ( 226)
TMI Level 3 : Competency & IDP
 20/11/2018  15:36 น. ( 168)
TMI Level 3 : Risk Management Phrae Hospital 2562
 20/11/2018  15:36 น. ( 195)
TMI Level 3 : ประเมินระเบียบปฏิบัติฯ 2562
 20/11/2018  15:36 น. ( 165)
TMI Level 3 : แผน DRP 2562
 20/11/2018  15:35 น. ( 155)
TMI Level 3 : แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP รพ.แพร่ ปี 2562
 20/11/2018  15:35 น. ( 138)
TMI Level 3 : พัฒนา DATA Driven Health Care Improvement
 20/11/2018  15:35 น. ( 92)
TMI Level 3 : พัฒนา Medical record 2562
 20/11/2018  15:35 น. ( 98)
TMI Level 3 : สรุปประเมิน Service Level Agreement (SLAs) 2562
 20/11/2018  15:34 น. ( 111)
TMI Level 3 : สรุปรายงานแผน BCP 2562
 20/11/2018  15:34 น. ( 91)
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
 23/06/2017  14:44 น. ( 199)
แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 23/06/2017  10:59 น. ( 248)
แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
 23/06/2017  10:59 น. ( 253)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น M ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8137, 8138
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3