วิดีโอกิจกรรม


THAILAND 4.0

 29/05/2017


แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 1)

 29/05/2017


คุณธรรม

 03/02/2017


เพลงมาร์ชโรงพยาบาลแพร่

 31/01/2017
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น M ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8137, 8138
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3