เรียน TMI3
  เรื่อง TMI Level 3 : แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP รพ.แพร่ ปี 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 TMI Level 3 : แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP รพ.แพร่ ปี 2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/11/2018 เวลา  : 15:35 น. โดย  : Admin
  ดาวน์โหลดไฟล์ 1 : 2011181535YPA2Z1.PDF
  ดาวน์โหลดไฟล์ 2 :

  วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..  ตำแหน่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save