สถิติการรับวัคซีน ปีงบประมาณ 62      
                                                            สิทธิการรักษา        
เดือน วัคซีน UC นอก UC ใน UC รอยต่อ เบิกได้อ.เมือง เบิกได้ต่างอ. รัฐวิสาหกิจ ชำระเงิน เบิกได้ต่างจ. รวม
ต.ค.-62 BCG                  
  HBV                  
พ.ย.-62 BCG                  
  HBV                  
ธ.ค.-62 BCG                  
  HBV                  
ม.ค.-63 BCG                  
  HBV                  
ก.พ.-63 BCG                  
  HBV                  
มี.ค.-63 BCG                  
  HBV                  
เม.ย.-63 BCG                  
  HBV                  
พ.ค.-63 BCG                  
  HBV                  
มิ.ย.-63 BCG                  
  HBV                  
ก.ค.-63 BCG                  
  HBV                  
ส.ค.-63 BCG                  
  HBV                  
ก.ย.-63 BCG                  
  HBV                  

 

 

                                                                       สถิติการรับวัคซีน ปีงบประมาณ 62      
                                                            สิทธิการรักษา        
เดือน วัคซีน UC นอก UC ใน UC รอยต่อ เบิกได้อ.เมือง เบิกได้ต่างอ. รัฐวิสาหกิจ ชำระเงิน เบิกได้ต่างจ. รวม
ต.ค.-61 BCG 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  HBV 6 1 0 0 0 0 0 0 7
พ.ย.-61 BCG 1 2 0 0 0 1 0 0 4
  HBV 7 2 0 0 0 0 0 0 9
ธ.ค.-61 BCG 4 2 0 0 0 0 0 1 7
  HBV 6 1 2 0 0 0 1 1 11
ม.ค.-62 BCG 5 3 0 0 1 0 0 0 9
  HBV 5 1 0 0 1 0 0 0 7
ก.พ.-62 BCG  2
  HBV  3  2  1  0  0  0  0  0  6
มี.ค.-62 BCG  8  2  2  0  0  0  0  1  13
  HBV  2  0
เม.ย.-62 BCG  2  2
  HBV  4  1  0  0  1  0  0  0  6
พ.ค.-62 BCG  3  1  1  1  0  1  0  0  7
  HBV  2  3  0  0  0  0  0  0  5
มิ.ย.-62 BCG  0  2  1  0  0  0  0  0  3
  HBV  5 10 
ก.ค.-62 BCG  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  HBV  13   17 
ส.ค.-62 BCG  5  0  1  0  0  0  8
  HBV  7  0  0  0  2  0  0  0
ก.ย.-62 BCG  3  0  0  0  0 0  0  4
  HBV  4  1  0  0  0  0  0  0  5

                                                       

 

 สถิติการรับวัคซีน ปีงบประมาณ 61

 

 

                                                                        สิทธิการรักษา        
เดือน วัคซีน UC นอก UC ใน UC ตจว. UC รอยต่อ เบิกได้อ.เมือง เบิกได้ต่างอ. รัฐวิสาหกิจ ชำระเงิน รวม
ต.ค.-60 BCG 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  HBV 9 3 0 0 0 0 0 0 12
พ.ย.-60 BCG 5 2 0 1 0 0 1 0 9
  HBV 4 0 0 0 0 0 0 0 4
ธ.ค.-60 BCG 5 6 0 0 0 0 0 0 11
  HBV 6 3 0 0 0 0 0 0 9
ม.ค.-61 BCG 2 3 0 0 0 0 0 1 6
  HBV 1 4 0 0 0 0 0 1 6
ก.พ.-61 BCG 4 1 0 1 1/อปท 1 0 0 8
  HBV 0 2 0 0 0 0 0 0 2
มี.ค.-61 BCG 8 2 0 2 0 1/ต่างจ. 0 0 13
  HBV 2 0 0 2 0 0 0 0 4
เม.ย.-61 BCG 2 2 0 0 0 1 0 0 5
  HBV 4 1 0 0 0 1 0 0 6
พ.ค.-61 BCG 3 1 0 1 1 0 1 0 7
  HBV 2 3 0 0 0 0 0 0 5
มิ.ย.-61 BCG 0 2 0 1 0 0 0 0 3
  HBV 5 3 0 1 0 1 0 0 10
ก.ค.-61 BCG 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  HBV 13 4 0 0 0 0 0 0 17
ส.ค.-61 BCG 5 2 0 0 0 1 0 0 8
  HBV 7 0 0 0 0 2 0 0 9
ก.ย.-61 BCG 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  HBV 4 1 0 0 0 0 0 0 5

 

 

 

 

                                                           

                                                               สถิติการรับวัคซีนปีงบ 60

 

เดือน

 

วัคซีน

สิทธิการรักษา

 

รวม

UCนอก

UC

ใน

UCต่างจังหวัด

UCรอยต่อ

เบิกได้ อ.เมือง

เบิกได้ต่างอ.

รัฐวิสาหกิจ

ชำระเงิน

ต.ค.59

BCG

36 

13   0  53

HBV

 5

 3  0  0  0  1  0  0  9

พ.ย.59

BCG

 32

 17  1  4  1  0  2  59

HBV

 2

 0  0  0  1  0  0  3

 ธ.ค.259

BCG 

 45

19 

 72

HBV 

 7

 0

 8

ม.ค.60 

 BCG

 23

12 

 45

 HBV

 4

 0

 5

 ก.พ.60

 BCG

27 

 1

 37

HBV 

 1

 0

 8

 มี.ค.60

BCG 

 36

13 

 60

HBV 

12 

 0

 0

 13

 เม.ย.60

BCG 

27 

20 

 0

 3

 0

53 

HBV 

 2

 3

 0

 0

พ.ค.60 

BCG 

40 

 20

 5

 0

 69

HBV 

 2

 1

 0

มิ.ย.60 

BCG 

 1

 1

 0

 HBV

 6

 1

 0

12 

ก.ค.60 

BCG 

 0

 0

 2

 HBV

 3

 0

 0

 4

 ส.ค.60

 BCG

 0

 1

HBV 

 1

 3

 0

 0

 4

ก.ย.60 

BCG 

 2

 0

 2

HBV 

 6

 1

 0

 0

 0

 1

 8

 

หัวเรื่อง : สถิติวัคซีน ( ธัญญรัตน์, ยุพาภรณ์ม, อุไรพร )  บันทึกเมื่อ 13/11/2019 21:03 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3