ข้อมูลการส่ง Home Health Care ผู้ป่วยในหอผู่ป่ายหนักกุมารเวชกรรม ขณะอยู่ใน รพ.แพร่ เพื่อวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2560ตั้งแต่ตุลาคม2559 ถึง กันยายน2560

         
                       

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

DX.

เกณฑ์ที่ลงวางแผนจำหน่าย HHC ผู้ป่วยใน

หมายเหตุ

BW < 1500 gms.

Birth Asphyxia

On Ventilator

MB > 20 mg%  และทำ blood exchange

Abnormaly

Heart disease

BPD

ROP

1

ด.ญ.ปราวีณา   หิรัญศรี

Gastrochisis

 

 

1

 

1

 

 

 

ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะอยู่ใน รพ.แพร่

2

ด.ญ.ธีรดา       มูลเมือง

Preterm with LBW with Birth Asphyxia with  maternal placenta previa

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ด.ช.เวทูอ่อง    พม่า

Preterm with LBW  with  Birth Asphyxia

1

 

 

 

 

 

1

1

 

4

ด.ช.วริศ         ปารบาลย์

Preterm with LBW  with  RDS

 

 

 

 

 

 

1

 

case Refer กลับจาก รพ.ลำปาง

                       
 

สรุปรวมส่ง HHC ผู้ป่วยใน (IPD) 4 ราย (case refer กลับจากลำปาง 1 case)

               
 

สรุปจำแนกตามเกณฑ์ที่ลงวางแผนจำหน่าย HHC ผู้ป่วยใน

                 
 

น้ำหนัก < 1,500 กรัม                             1  ราย

                 
 

Birth Asphyxia                                     1  ราย

                 
 

On Ventilator                                        2  ราย

                 
 

MB > 20 mg % และทำ blood exchange     -  ราย

                 
 

Abnormaly                                          1  ราย

                 
 

Heart disease                                       -  ราย

                 
 

BPD                                                    2  ราย

                 
 

ROP                                                    1  ราย

                

ข้อมูลการส่ง Home Health Care ผู้ป่วยหลัง Disccharge ออกจากหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2560ตั้งแต่ตุลาคม2559ถึง กันยายน2560

         
                       

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

DX.

เกณฑ์ที่ลงวางแผนจำหน่าย HHC หลังDischarge

หมายเหตุ

BW < 1500 gms.

Birth Asphyxia

On Ventilator

MB > 20 mg % และทำ blood exchange

Abnormaly

Heart disease

BPD

ROP

1

ด.ญ.ธีรดา       มูลเมือง

Preterm with  Birth Asphyxia with LBW  with maternal placenta previa

 

1

1

 

 

 

 

 

D/C  26 มี.ค. 60

                       
 

สรุปรวมส่ง HHC ผู้ป่วยหลัง Disccharge     = 1  ราย

 

สรุปจำแนกตามเกณฑ์ที่ลงวางแผนจำหน่าย HHC ผู้ป่วยใน

                 
 

น้ำหนัก < 1,500 กรัม                             -  ราย

                 
 

Birth Asphyxia                                    1  ราย

                 
 

On Ventilator                                       1  ราย

                 
 

MB > 20 mg % และทำ blood exchange     -ราย

                 
 

Abnormaly                                           -  ราย

                 
 

Heart disease                                     -  ราย

                 
 

BPD                                                   -  ราย

                 
 

ROP                                                   -  ราย

                 

  

ข้อมูลการส่ง Home Health Care ผู้ป่วยในหอผู่ป่ายหนักกุมารเวชกรรม ขณะอยู่ใน รพ.แพร่ เพื่อวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม2560 ถึง พฤศจิกายน2560

       
                       

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

DX.

เกณฑ์ที่ลงวางแผนจำหน่าย HHC ผู้ป่วยใน

หมายเหตุ

BW < 1500 gms.

Birth Asphyxia

On Ventilator

MB > 20 mg %และทำ blood exchange

Abnormaly

Heart disease

BPD

ROP

1

ด.ญ.พิชญาพร  ชัยวงค์

Preterm with VLBW

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ด.ช.ณัฐกานต์   คลี่โบ

cleft lip with hand deformity conjunctivtis

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

ด.ช.ปาฎิหารย์ ชมเชย

Birth Asphyxia with CP with HIE

 

1

1

 

1

 

 

 

 

4

ด.ช.ปฎิหารย์ เหล่าวารี

Preterm with ROP Stage 4

1

 

1

 

 

 

 

1

Refer กลับจากลำปาง

5

ด.ช.ธนภัทร    วงศ์ฮู้

BPD

 

 

 

 

 

 

1

 

Refer กลับจากลำปาง


 

ข้อมูลการส่ง Home Health Care  ผู้ป่วยหลัง Disccharge ออกจากหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2561ตั้งแต่เดือนตุลาคม2560 ถึง พฤศจิกายน 2560

         
                         

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

DX.

โรคที่ลงวางแผนจำหน่าย HHC หลังDischarge

หมายเหตุ

 

BW < 1500 gms.

Birth Asphyxia

On Ventilator

MB > 20 mg % และทำ blood exchange

Abnormaly

Heart disease

BPD

ROP

 

1

ด.ช.ณัฐกานต์   คลี่โบ

Cleft lip with hand deformity conjunctivtis

 

 

 

 

1

 

 

 

D/C 3 ต.ค. 60

 
 

2

ด.ช.ธนภัทร    วงศ์ฮู้

BPD

 

 

 

 

 

 

1

 

D/C 6 พ.ย. 60

 

3

ด.ช.ปราวิน     จันเสนา

Tachycardia

 

 

 

 

 

1

 

 

D/C 20 พ.ย. 61

 

 

หัวเรื่อง : สถิติการส่งHHC ( สุมิตรา )  บันทึกเมื่อ 19/12/2017 20:56 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3