การโทรติดตามอาการหลังจำหน่าย ในปีงบประมาณ ปี2561

วันเดือนปี ชื่อ สกุล   อาการ หมายเหตุ
1ธค.60 ด.ช. ธนาภัทร์  วงค์ฮู้   เมื่อกลับบ้านไปทารกสามารถหายใจได้เองจากที่เคย  
      เอาออกซิเจนกลับบ้านไปด้วย และสามารถดูดนม   
      ได้ดี ทั้งนมมารดาและนมผสม ไม่มีสำรอก ท้องไม่อืด  
      พัฒนาการสามารถมองหน้า สบตาได้  
      มีปัญหาการถ่ายลำบากต้องสวนให้ทารกตลอด แนะนำ  
      ให้ทานนมแม่อย่างเดียวก่อนและค่อยๆลดนมผสมลง  
      และไม่แนะนำให้สวนก้นให้ทารก และให้มาตรวจตามนัด  
         
1ธค.60 ดญ.บน.ณัฐณิชา    ทารกพัฒนาการตามวัยมองหน้า สบตาดี   
  ศรีปัญญา   และสามารถดูดนมดี ไม่สำรอก ถ่ายวันละครั้ง   
      และไปตรวจตาแล้วปกติ  
         
         
         
         
         
หัวเรื่อง : โทรติดตามหลังจำหน่าย ( อำภา )  บันทึกเมื่อ 08/12/2017 01:28 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3