ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการเทคโนโลยีให้เอื้อต่อบริการพยาบาล

1.แผนพัฒนาสารสนเทศทางการพยาบาล

          1.1. แผนการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล

               1.1.1. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรพยาบาล

          1.2. แผนการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานบริการพยาบาล

               1.2.1. โครงการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มการพยาบาล

               1.2.2. โครงการพัฒนาโปรแกรมงานบริการพยาบาล

 

หัวเรื่อง : รพ.หนองม่วงไข่  บันทึกเมื่อ 18/07/2017 10:36 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3