เครื่องชี้วัดคุณภาพ  NICU

 

ลำดับ

 

เครื่องชี้วัด

 

เป้าหมาย

ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี 57

ปี 58

ปี 59

60

1

-อัตราตายของทารกที่มีภาวะBirth asphyxia

< 10%

9.8

6.25

(3/48)

16.66

 (6/36)

12.76

(6/47)

2

- อัตราตายของทารก Preterm น้ำหนัก < 1000 กรัม

< 35%

50

100

(3/3)

100

(2/2)

100

(4/4)

3

- อัตราตายของทารก Preterm น้ำหนัก  1000-1499 กรัม

<10%

6.25

7.14

(1/14)

16.66

(1/6)

10

(1/10)

4

- อัตราตายของทารก Preterm น้ำหนัก  1500-1999 กรัม

<5%

0

0

(0/24)

5.12

 (2/39)

0

(0/42)

5

- อัตราตายของเด็กรวม (แรกเกิด-15ปี) ไม่แยกโรค

<1%

0.23

0.41

(19/4,653)

0.48

(22/4,514)

0.36

(15/4189)

6

-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ROP Stag (3-5) ในทารกน้ำหนัก < 1000 กรัม

< 8%

-

ไม่มีผู้ป่วย

ไม่มีผู้ป่วย

ไม่มีผู้ป่วย

7

-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ROP Stag (3-5) ในทารกน้ำหนัก  1000 -1,499 กรัม

< 8%

-

0

(0/8)

0

(0/2)

10

(1/10)

8

-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน BPD  ในทารกน้ำหนัก < 1000 กรัม

(ระดับ Moderateขึ้นไป)

< 26%

-

0

(0/3)

0

(0/2)

0

(0/4)

9

-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน BPD ในทารกน้ำหนัก  1000 -1,499 กรัม

(ระดับ Moderateขึ้นไป)

< 26%

-

46.15

(6/13)

0

(0/6)

10

(1/10)

10

-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน NEC ในทารกน้ำหนัก < 1000 กรัม (ระดับ2ขึ้นไป)

< 6%

-

33.33

(1/3)

0

(0/2)

0

(0/4)

11

-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน NEC ในทารกน้ำหนัก  1000 -1,499 กรัม

((ระดับ2ขึ้นไป)

< 6%

-

7.69

(1/13)

0

(0/6)

0

(0/10)

12

 

-อัตราทารกได้รับการคัดกรองโดยวิธี OAE  ในทารกน้ำหนัก  < 1,500 กรัม

(ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน)

 

-

56.25

(เครื่องเสีย)

100

(4/4)

100

(9/9)

 

13

- อัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างจากการใส่ท่อช่วยหายใจ

< 20 ต่อ1000

7.14

11.48

6.63

13.8

14

- อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนIVH grade 3-4 ในทารกน้ำหนัก<1,000 กรัม

 ( กรณีไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ส่งตรวจภายใน7 วัน)

<7%

-

-

ไม่มีผู้ป่วย

 

ไม่มีผู้ป่วย

 

15

- อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนIVH grade 3-4 ในทารกน้ำหนัก1,000-1,499 กรัม

(กรณีไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ส่งตรวจภายใน7วัน))

< 7%

-

-

0

(0/3)

0

(0/9)

16

- อัตราการย้ายผู้ป่วยกลับICU.อย่างไม่คาดคิดภายใน3วันจากเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม

0%

0.87

0.41

0.35

1.23

17

- อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในทารกแรกเกิด-15ปี

< 5%

1.28

1.07

2.10

1.95

18

- อัตราการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไป

<0:1000

0.26

0.75

0

0

19

- อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในการให้ยาระดับ1-4

<1%

0.06

0.1

0.04

0.08

20

- อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในการให้ยาระดับ5-9

0%

0

0.015

0

0

21

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ROP (รวม)

< 2%

16.37

7.14

4.16

8.93

22

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ BPD (รวม)

< 3%

4.32

2.99

0

1.34

23

- อัตราการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

80%

86.3

86.3

87.6

89.97

24

-อัตราการส่งตรวจ U/S head เพื่อประเมิน IVH ในทารก น้ำหนัก < 1,500 กรัม กรณีไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจ

 

-

-

75

(3/4)

100

(9/9)

 

หัวเรื่อง : ตัวชี้วัด( ไพลิน )  บันทึกเมื่อ 27/12/2017 13:12 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3