เป้าหมายของกลุ่มงาน

 

 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

< 3.4

ต่อ 1000 เกิดมีชีพ

2.63

(7/2,659)

1.58

 (4/2,528)

3.35

(8/2,385)

จำนวนเตียง NICUต่อทารกแรกเกิดมีชีพ 

1 : 500

1.5: 500

1.5 : 500

1.5 : 500

การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวในรพ.ระดับ F3ขึ้นไป

 

> 80%

12.5%

12.5%

100%

 

หัวเรื่อง : เป้าหมายของเครือข่าย  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:38 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3