รายงานข้อมูลทารกแรกเกิดโรงพยาบาล......ร้องกวาง...... ประจำปี 2562 เครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดแพร่            
รายการ ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
1. ทารกเกิดมีชีพ(ราย) 10 9 11 30 6 17 8 61 6 13 12 92 12 9 14 127
2. ทารกแรกเกิด BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,500-2,499 กรัม 2 2 1 5 0 1 0 6 0 0 0 6 1 1 1 9
    ทารกแรกเกิด BW >  2,500 กรัม 8 7 10 25 6 16 8 55 6 13 12 86 11 8 13 118
รวม LBW 2 2 1 5 0 1 0 6 0 0 0 6 1 1 1 9
3. จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ < 28 วัน(รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW >  2,500 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ทารก Birth Asphyxia                                 
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Teenage คลอด 3 3 5 11 1 3 1 16 2 6 2 26 4 2 3 35
6. คัดกรองโรคหัวใจ(ราย) 10 9 11 30 6 17 8 61 6 13 10 90 12 9 11 122
   ผิดปกติ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 1
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด ร.พ.ร้องกวาง  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:43 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3