ลำดับ โรค/diag. จำนวน เพศหญิง เพศชาย เสียชีวิต    
1 Cleft lip/Cleft palate (ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่) 3 0 3 0    
2 Limb anomalies (ภาวะแขนขาพิการแต่กําเนิด 4 3 1 0    
3 Anotia (ไม่มีใบหู) / Microtia (ใบหูเล็ก) 1 0 1 0    
4 Ankyloglossia (tongue tie) (ลิ้นติด) 124 66 58 0    
5 Congenital heart defects (โรคหัวใจพิการแต่กําเนิด) 31 15 16 1    
6 Gastroschisis (ภาวะผนังหน้าท้องไม่ปิดแต่กําเนิด) 1 1 0 1    
7 Hypospadia (โรครูท่อปัสสาวะเปิดตํ่า) 2 0 2 0    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
หัวเรื่อง : ฺBirth Defects ( จินตนา)  บันทึกเมื่อ 04/12/2017 19:16 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3