ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด จังหวัดแพร่

ตัวชี้วัด

ปี59

ปี60

ปี61

ปี62

1.อัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ  28 วัน 

( < 4 ต่อ 1000 เกิดมีชีพ )

2.94

(8/2,718)

 2.63

(7/2,659)

1.58

(4/2,528)

3.35

(8/2,389)

2.อัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันที่น้ำหนัก <2500 gm. ร้อยละ  ต่อ จำนวนเกิดมีชีพน้ำหนักตัวน้อย

1.90%

(5/263)

3.02%

(7/232)

0.92%

(2/218)

3.41%

(7/205)

3.อัตราการเสียชีวิตในทารกเกิดก่อนกำหนดแยกตามน้ำหนักตัว       

(all caused mortality rate)

                          < 1000 g    เทียบน้ำหนักตัว         ( < 50 % )

                          1000-1499 เทียบน้ำหนักตัว( < 10 % )

                          1500-2499 เทียบน้ำหนักตัว ( < 2 % )

ทุกน้ำหนักที่เสียชีวิตใน NICU จังหวัดแพร่/ จำนวนผู้ป่วยในหอผู้ป่วย(NICU&NSCU)

 

 

100%(2/2)

25%(1/4)

0.77%(2/257)

0.86%

(8/921รวม)

 

 

80%(4/5)

7.69%(1/13)

0.94%(2/214)

0.61%

(7/1,141)

 

 

0%(0/0)

14.29%(1/7)

0.47 (1/211)

0.57%

(4/693)

 

 

50%(2/4)

25%(2/8)

1.55 (3/193)

1.07%

(8/751)

4.ภาวะแทรกซ้อนใน VLBW    ร้อยละ

 

 

 

 

                           BPD ตั้งแต่ระดับ moderate ขึ้นไป( < 26 % )

0%(0/6)

11.11%(2/18)

14.29% (1/7)

16.67% (2/12)

                           ROP ตั้งแต่ stage 3 ขึ้นไป( < 8 % )

0%(0/6)

22.22%(4/18)

14.29%(1/7)

16.67% (2/12)

                           IVH ตั้งแต่ grade 3 ขึ้นไป( < 7 % )

0%(0/6)

0%(0/18)

0%(0/7)

8.33%(1/12)

                           hearing impairment( < 5 % )ในทุกน้ำหนักที่เข้ารักษา

0.86%(8/921)

0%(0/18)

0%(0/7)

......%(../12)

5.การเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิดคิดต่อ 1000 เกิดมีชีพ(< 25)

11.77(32/2,718)

13.91(37/2,659)

12.26 (31/2,528)

16.74(40/2,389)

6.ทารก CHD ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา closed heart surgery ได้รับการรักษาโดยไม่ส่งออกนอกเขต  ร้อยละ

100%

(4/4)

100%

(9/9)

85.71%

(6/7)

100%

(9/9)

7.จำนวนการส่งต่อ  -ออกนอกเครือข่าย

1

5

3

1

(ลป.ให้ส่งต่อ)

                                -ในเครือข่าย  ( ลำปาง)

11

15

10

16

                                                                     รวม

12

20

13

17

8. ภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อ

 

 

 

 

                     อุณหภูมิ < 36.5     ร้อยละ( < 25 % )

9.09%(5/55)

6%(3/50)

13.79%(4/29)

9.09%(2/22)

                     อุณหภูมิ > 37.5     ร้อยละ( < 25 % )

0%(0/55)

2%(1/50)

0%(0/29)

0%(0/22)

                     ระดับน้ำตาล < 40 mg/dl   ร้อยละ( < 12 % )

0%(0/55)

0%(0/50)

0%(0/29)

0%(0/22)

                  ระดับน้ำตาล > 180 mg/dl    ร้อยละ  ( < 20 % )

1.81%(1/55)

4%(2/50)

0%(0/29)

0%(0/22)

                  ตำแหน่ง ET ไม่เหมาะสม (ลึก/หลุด)   ร้อยละ( < 15 % )

0%(0/55)

4%(2/50)

3.45%(1/29)

4.45%(1/22)

9. อัตราการเสียชีวิตระหว่างการส่งต่อ    ร้อยละ( 0 % )

0%(0/55)

0(0/50)

0%(0/29)

0%(0/22)

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด จ.แพร่

 

ลำดับ

รายการ

ปี 2559

ปี2560

ปี2561

ปี62

1

จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด

2,718

2,659

2,528

2,389

2

จำนวนทารกเกิดมีชีพน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

263

232

218

205

3

ทารกเกิดมีชีพน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เสียชีวิตในใน 28 วัน

5

7

2

7

4

อัตราการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (%)

9.67

8.72

8.62

8.58

หัวเรื่อง : ตัวชี้วัดของเครือข่าย  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:37 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3