สรุป Dead Case ปีงบ 58          
  จำนวนทั้งหมด 10 ราย          
  Preterm 50%          
  Birth Asphyxia 25%          
  PPHN 25%          
               
  ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ วินิจฉัย วัน dead Cause of dead  
  1 ดช.ศุภฤกษ์ กะหวาย 7เดือน Septic shock 19มค58 Heart failure  
  2 ดช.เหรียญทอง  เป็นทุน 2เดือน Septic shock 4มีค.58 Heart failure  
  3 ดช.ศรันย์ภัทร  แก้วมั่น 8เดือน Head injury 29พค.58 Heart failure  
  4 ดช.พิชญะ  สิงห์บี้ 8เดือน CP , Sepsis ,DIC 23กค.58 Heart failure  
  5 ดช.กฤษฎา ถารวะ 9เดือน Heart failure(VSD) 24กย.58 Heart failure  
               
               
               
หัวเรื่อง : Dead Case (ดนิตา )  บันทึกเมื่อ 29/11/2017 01:45 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3