สรุป case Refer In อายุ <1 เดือน เข้า PICU&NSCU ปี2561                
                           
เข้า 28 ราย         สูงเม่น เด่นชัย ลอง วังชิ้น ร้องกวาง นมข. สอง รวม
แยกตามที่มา จากรพช.ในเครือข่าย   สูงเม่น 2 Hyperbilirubinemia               4
      เด่นชัย 3 Sepsis/R/O sepsis               7
      ลอง 9 Preterm               2
      วังชิ้น 0 Birth Asphyxia               1
      ร้องกวาง 6 Pneumonia               1
      หนองม่วงไข่ 0 Fever               1
      สอง 8 Poly chythemia               2
  จากรพ.นอกเครือข่าย   คริสเตียน 0 LBW               3
  รับกลับจาก รพ.ศักยภาพสูงกว่า   ลำปาง 4 อื่นๆ               7
        32                 28
                           
            สูงเม่น เด่นชัย ลอง วังชิ้น ร้องกวาง นมข. สอง รวม
          Hypothermia               6
          Hyperthermia               0
          Hyperglycemia               0
          Hypoglycemia               0
          ETTตำแหน่งไม่เหมาะสม               1
          ETT หลุด               0
                          7

 

หัวเรื่อง : Refer ( สัญญาลักษณ์ )  บันทึกเมื่อ 31/01/2019 21:43 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3