ลำดับที่ เลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น/แบบ SERIAL_NO วันที่ได้รับ ราคา แหล่งที่มา จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน มี/ไม่มี สภาพการใช้งาน อยู่ไหน
1 6515-030-0002/05/43 เครื่องช่วยหายใจ VIP kkj01140 22 กพ. 43 620,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
2 6515-030-0002/40/43 เครื่องช่วยหายใจ VIP kkj01160 22 กพ. 43 650,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
3 6515-030-0002/06/44 เครื่องช่วยหายใจ Bear psv 750 53022133 7 ส.ค 44 499,200 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
4 6151-030-0002/07/51 เครื่องช่วยหายใจ Bear psv 750   18 ต.ต.50   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
5 6515-030-0002/13/57 เครื่องช่วยหายใจ Eventใหม่   57   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
6 6515-030-0002/09/52 เครื่องช่วยหายใจ Event   7  มค 52 800,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
7 6515-030-0002/10/54 เครื่องช่วยหายใจ Event   27 ธค 53 800,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
8 6515-030-0001/136/56 เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง SLE5000 ITV plus 22พค56 1,495,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
9 6515-030-0002/12/57 เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง SLE5000   15พย56   ไลอ้อนแพร่ 1 มี ใช้ได้ PICU
1 6515-095-0001/06/42 ตู้อบเด็ก Isolette c 450H -1E 3970 1 มิ.ย 41 181,777.77 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
2 6515-095-0001/09/44 ตู้อบเด็ก Isolette c 450H -1E 6347 26 ต.ค44 299,990 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
3 6515-095-0001/10/44 ตู้อบเด็ก Isolette c 450H -1E 6350 26 ต.ค44 299,990 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
4 6515-095-0001/12/45 ตู้อบเด็ก Isolette c 450H -1E 6713 16 ก.ค 45   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
5 6515-095-0001/11/45 ตู้อบเด็ก Isolette c 450H -1E 6718 16 ก.ค 45   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
6 6515-095-0001/07/43 ตู้อบเด็ก Atom V850 servo controled 1051540 2 ก.พ 44 207,125 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
7 6515-095-0001/08/44 ตู้อบเด็ก Atom V85 10x0068 2 ก.พ 44 195,000 ท้าวมหาพรม 1 มี ใช้ได้ PICU
8 6515-095-0001/014/54 ตู้อบเด็ก IsoletteC 2000Drager   2554   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
    ตู้อบเด็กเคลื่อนที่พร้อมช่วยหายใจ ATOM   2557   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
9 6515-095-0001/17/60 ตู้อบเด็ก Drager Hiso   ตค2559   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
10 6515-095-0001/1347 ตู้อบเด็กเคลื่อนที่เก่า Isolette TI500 2547   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
1 6515-095-0002/03/54 PhotoNO2 LED   26กย54 150,000 แพทย์สุวรรณ บริจาค 1 มี ใช้ได้ PICU
2 6515-095-0002/04/55 PhotoNO1 LED   30/5/2012 165000 บริจาคครอบครัวเวียงนาค 1 มี ใช้ได้ PICU
1 4520/013/0001/28/60 เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดมีลิ้นชัก     28/2/1900 25000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
2 4520/013/0001/29/60 เครื่องให้ความอบอุ่นมีลิ้นชัก     59 250000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
3 4520-013-0001/25/58 เครื่องให้ความอบอุ่นช่วยชีวิตสีขาว     57   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
4 6515-030-0002/14/58 เครื่องให้ความอบอุ่นช่วยชีวิตสีดำ     58   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
5 ไม่มีเลข เครื่องให้ความอบอุ่นช่วยชีวิตสีดำ     กย56   ท้าวมหาพรม 1 มี ใช้ได้ PICU
6  6515-061-0001/06/59   เครื่องตรวจ MB       มค59     ศูนย์แพทย์  1  มี   ใช้ได้  PICU
8 6515-014-0002/60/57 เครื่องปั่น Hct         เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
1 6515-050-0003/06/52 Syring pumpNO2   8060128   58,850 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
2 6515-050-0003/07/52 Syring pumpNO3 TE 311Terumo 1107000026 19/10/1955   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
3 6515-050-003/01/42 Syring pumpNO4   8060128     เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
4 6515-050-0003/11/55 Syring pumpNO5 TE 331Terumo 08060/29 15/1/1956 58,850 ครอบครัวเวียงนาค 1 มี ใช้ได้ PICU
5 6515-005-0003/10/55 Syring pumpNO6 TE 311Terumo 08060/29 6/6/1952 58,850 ครอบครัวเวียงนาค 1 มี ใช้ได้ PICU
6 6515-050-003/02/43 Syring pumpNO7 TE 331Terumo 1107000026 15/1/1956   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
7 6515-050-0001/134/58 Syring pumpNO8 Bebran   7กค58 70000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
8 6515-050-0001/135/58 Syring pumpNO9 Bebran   7กค58 70000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
9 6515-050-0001/126/57 Syring pumpNO10 Terumoเล็ก5cc   9กค57 60000 งบค่าเสื่อม 1 มี ใช้ได้ PICU
1 6515/050-0001/07/38 Infusion pumpNO3 Baxter 1700038 22-ก.ย.-38 64,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
2 6515/050-0001/16/38 Infusion pumpNO4 Baxter 1700037 22-ก.ย.-38 64,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
3 6515/050-0001/15/41 Infusion pumpNO5 Baxter 1700043 2541 70,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
4 6515/050-0001/17/41 Infusion pumpNO6 Baxter 7100098 2541 70,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
5 6515/050-0001/18/41 Infusion pumpNO7 Baxter 7100076 2541 70,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
6 6515/050-0001/34/42 Infusion pumpNO8 Baxter 9030301 2542 70,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
7 6515/050-0001/62/43 Infusion pump 2 ประตูNO9 Baxter 9110271FB 12-ก.ย.-42 100,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
8 6515/050-0001/61/43 Infusion pump 2 ประตู10 Baxter 9110270FB 22-มี.ค.-43 100,000 เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
9 ไม่มีเลข Infusion pump Terumo 9010056FB 7กค53 0 บริจาค 1 มี ใช้ได้ PICU
10 ไม่มีเลข Infusion pump Terumo 9010058FB 7กค53 0 บริจาค 1 มี ใช้ได้ PICU
11 ไม่มีเลข Infusion pump Terumo 9010057FB 7กค53 0 บริจาค 1 มี ใช้ได้ PICU
1 6515-026-1002/53/51 เครื่องวัดออกซิเจน Nellcor560   2551   ศูนย์แพทย์ 1 มี ใช้ได้ PICU
2 6515-026-1002/59/54 เครื่องวัดออกซิเจน Nellcor560   28มค54   ศูนย์แพทย์ 1 มี ใช้ได้ PICU
3 6515-026-1002/65/54 เครื่องวัดออกซิเจน Mobile     24,000 พญสุวรรณา 1 มี ใช้ได้ PICU
4 6515-026-1002/67/55 เครื่องวัดออกซิเจน Mobile       ครอบครัวเวียงนาค 1 มี ใช้ได้ PICU
5 ไม่มีเลข เครื่องเฝ้าติดตามหัวใจ Philip8จุด   59   เงินบำรุง 8 มี ใช้ได้ PICU
6 ไม่มีเลข เครื่องวัดออกซิเจน Philip1     0.00 แถม 1 มี ใช้ได้ PICU
4 ไม่มีเลข เครื่องวัดออกซิเจน Philip 3     0.00 แถม 1 มี ใช้ได้ PICU
5 6515-026-1002/69/55 เครื่องวัดออกซิเจน สีขาวMaxumo   12กย55 40,000 ศูนย์แพทย์ 1 มี ใช้ได้ PICU
6 6515-027-2002/70/56 เครื่องวัดออกซิเจนและความดัน BLTV6   14ธค55   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
7 6515-027-2002/69/56 เครื่องวัดออกซิเจนและความดัน BLTV6   14ธค55   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
8   เครื่องปรับเปอรเซนต์ออกซิเจน oxigenanalyser Hyflow       เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
9 6515-047-0001/01/57 เครื่องปรับเปอรเซนต์ออกซิเจน Oxigenanalyser       เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
10 6515-047-0001/02/57 เครื่องปรับเปอรเซนต์ออกซิเจน Oxigenanalyser       เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
1   หูฟัง Stetoscope       เงินบำรุง 12 มี ใช้ได้ PICU
2   ขวดSuction         เงินบำรุง 10 มี ใช้ได้ PICU
3   เกย์เครื่องsuction         เงินบำรุง 9 มี ใช้ได้ PICU
4   เกย์ออกซิเจนlow Flow         เงินบำรุง 6 มี ใช้ได้4 PICU
5   เกย์ออกซิเจน         เงินบำรุง 9 มี ใช้ได้ PICU
6   ปอดเทียม Test Lung       เงินบำรุง 6 มี ใช้ได้ PICU
7 3920-005-1108/02/47 รถเข็นวางดูดเสมหะ     21มิย47   เงินบำรุง 1 มี ใช้ได้ PICU
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
หัวเรื่อง : ครุภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ ( สมานใจและทีม )  บันทึกเมื่อ 29/11/2017 15:48 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3