สรุปยอดผู้ป่วยประจำเดือน พฤศจิกายน  2560  หน่วยงาน NICU…………………………………………………
วันที่   รับ รับ จำหน่าย คง                              ให้การพยาบาล คงพยาบาลเวรบ่าย วันนอน จำนวนขึ้นปฏิบัติงาน  
ยกมา ใหม่ ย้าย ย้าย ทุเลา ไม่สมัคร ส่งต่อ หนี ถึงแก่ พยาบาล รวม วิกฤต หนัก กึ่งหนัก ปานกลาง พักฟื้น รวม วิกฤต หนัก กึ่งหนัก ปานกลาง พักฟื้น ผู้ป่วย RN TN รวม  
      ออก   อยู่   กลับ กรรม                           จำหน่าย ไม่รวมหน. PN    
1 8 0 0 1 0 0 1 0 0 6 6 2 4 0 0 0 22 6 15 1 0 0 2 12 0 12  
2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 0 0 0 18 3 15 0 0 0 0 11 0 11  
3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 1 6 0 0 0 20 3 17 0 0 0 0 11 0 11  
4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 2 6 0 0 0 22 4 18 0 0 0 0 11 0 11  
5 8 0 0 1 0 0 0 0 0 7 7 1 6 0 0 0 23 4 19 0 0 0 1 11 0 11  
6 7 0 2 0 2 0 0 0 0 7 7 0 7 0 0 0 22 1 20 1 0 0 12 12 0 12  
7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 20 0 20 0 0 0 1 12 0 12  
8 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 17 0 16 1 0 0 5 11 0 11  
9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6 6 1 5 0 0 0 17 2 15 0 0 0 0 10 0 10  
10 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 1 6 0 0 0 20 3 17 0 0 0 0 11 0 11  
11 7 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6 1 5 0 0 0 20 3 17 0 0 0 5 10 0 10  
12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 1 6 0 0 0 19 3 16 0 0 0 0 10 0 10  
13 7 1 0 0 1 0 0 0 0 7 7 2 5 0 0 0 22 5 17 0 0 0 13 12 0 12  
14 7 0 1 2 0 0 1 0 0 5 5 1 4 0 0 0 19 3 14 2 0 0 29 11 0 11  
15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 4 0 0 0 16 6 10 0 0 0 0 10 0 10  
16 6 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 2 3 0 0 0 17 6 11 0 0 0 1 12 0 12  
17 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6 6 1 5 0 0 0 16 3 13 0 0 0 0 10 0 10  
18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 4 0 0 0 18 5 13 0 0 0 0 10 0 10  
19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 4 0 0 0 18 6 12 0 0 0 0 10 0 10  
20 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 2 3 0 0 0 17 6 10 1 0 0 8 11 0 11  
21 5 1 2 0 0 0 0 0 0 8 8 5 3 0 0 0 21 12 9 0 0 0 0 12 0 12  
22 8 0 1 0 0 0 0 0 0 9 9 3 6 0 0 0 26 11 15 0 0 0 0 12 0 12  
23 9 0 0 1 0 0 0 0 0 8 8 2 6 0 0 0 26 7 18 1 0 0 2 12 0 12  
24 8 0 1 1 0 0 1 0 0 7 7 2 5 0 0 0 25 6 18 1 0 0 12 11 0 11  
25 7 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6 2 4 0 0 0 20 6 13 1 0 0 4 11 0 11  
26 6 0 2 1 0 0 0 0 0 7 7 2 5 0 0 0 20 3 17 0 0 0 5 11 0 11  
27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 6 0 0 0 21 4 17 0 0 0 0 12 0 12  
28 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8 8 1 7 0 0 0 23 3 20 0 0 0 0 11 0 11  
29 8 0 0 0 1 0 0 0 0 7 7 1 6 0 0 0 23 3 19 1 0 0 12 10 0 10  
30 7 0 2 0 1 0 0 0 0 8 8 1 7 0 0 0 22 2 19 1 0 0 21 12 0 12  
31                   0 0           0                 0  
รวม 199 4 17 11 7 0 3 0 0 193 199 45 154 0 0 0 610 129 470 11 0 0 133 332 0 332  
                                                       
                                                       
                                                       
  จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด     29 จำนวนวันนอนผู้ป่วยจำหน่ายยกยอดเดือน ตุลาคม 60  148 วัน    
  จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายทั้งหมด 21                                    
                                                       
  จำนวนชั่วโมงการทำงาน จนท.ทั้งหมด       2324   ยอดยกไปเดือนธันวาคม 8 คน            
  จำนวนชั่วโมงการทำงาน RN.ทั้งหมด       2324                          

 

หัวเรื่อง : ข้อมูลบริการ ( จินตนา )  บันทึกเมื่อ 04/12/2017 19:14 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3