สรุปความเสี่ยงประจำปี 2562

งานหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม

ลำดับ

เหตุการณ์

โปรแกรม

จำนวน

HOIR

1.

ผู้ป่วยถึงแก่กรรม

Clinical

11

11

2.

ETT เลื่อนหลุดใส่ ETT ใหม่

Clinical

6

6

3.

เครื่อง X-ray portable ชำรุด ผู้ป่วยทารกใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่ Umbilical vein catheter ไม่สามารถเคลื่อนย้ายลงไป X-ray ได้ ทำให้การวินิจฉัยประกอบการรักษาไม่ได้

INT

5

5

4.

ETT เลื่อนหลุดไม่ได้ใส่ใหม่

Clinical

4

0

5.

Medication Error

Med

4

4

6.

Administration Error

Med

3

3

7.

ให้ TPN ผิดคน 1 นาที

Clinical

1

1

8.

รับย้ายทารกเข้า PICU โดยไม่ได้แจ้ง

Clinical

1

1

 

รวม

 

35

 

 

ผู้รายงาน นางสัญญาลักษณ์  สุทธนะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวเรื่อง : ความเสี่ยง ( สัญญาลักษณ์/ ยุพาภรณ์ )  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:41 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3