สรุปความเสี่ยงประจำปี 2563

งานหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่

ลำดับ

เหตุการณ์

โปรแกรม

จำนวน

HOIR

1.

ผู้ป่วยถึงแก่กรรม

Clinical

10

10

2.

Medication Error

Med

10

10

3.

Incubator ไม่เพียงพอใช้งานผู้ป่วยทารกเกิดภาวะ Hypothermia

INT

5

5

4.

สาย Umbilical catheter ผู้ป่วยเลื่อนหลุด

Clinical

4

4

5.

Administration Error

Med

4

4

6.

ETT เลื่อนหลุดใส่ ETT ใหม่

Clinical

2

2

7.

ETT เลื่อนหลุดไม่ได้ใส่ ETT ใหม่

Clinical

2

2

8.

High Frequency Ventilator ไม่เพียงพอใช้

INT

2

2

9.

ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax ขณะรับการรักษา

Clinical

1

1

10.

ให้การดูแลผู้ป่วยไม่เหมาะสมขณะเคลื่อนย้าย

Clinical

1

1

11.

เจาะเลือดผู้ป่วยผิดคน

Clinical

1

1

12.

เจ้าหน้าที่ระดับ Novice ใช้อุปกรณ์การแพทย์ไม่ถูกต้องทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนชั่วคราวกับผู้ป่วยขณะรักษา

Clinical

1

1

13.

ต่อ circuit ventilator สลับวงจรทำให้เครื่องทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยยังไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

Clinical

1

1

14.

ไฟฟ้าดับทำให้เครื่องช่วยหายใจทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

Clinical

1

1

15.

เจ้าหน้าที่ถูกเข็มทิ่มตำ

ความปลอดภัย

1

1

 

รวม

 

46

46

 

ผู้รายงาน นางสัญญาลักษณ์  สุทธนะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

หัวเรื่อง : ความเสี่ยง ( สัญญาลักษณ์/ ยุพาภรณ์ )  บันทึกเมื่อ 18/01/2021 10:26 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3